2 comments on “Đông Đô – Máu Thắm Da Vàng [Blood Imbued People]

  1. Ad ơi! bài thứ 32. Trường Chinh của Đông Đô nghĩa là cuộc chinh chiến dài, có thể dịch là Long War được ko 🙂 Đó ko phải là tên riêng của bác Trường Chinh ạ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s